Този сайт използва бисквитки за да подобри услугите и опита на потребителите. Ако решите да продължите разглеждането му автоматично приемате тяхното използване. Подробна информация
Вход|Регистрация|Контакти|Твоята новина|Следи новините във Facebook
“Кампания издирва добри хора в подкрепа на невръстната Радост Дукова”
прочети повече
Начало | Новини | Обществоразмер на шрифта:
Зам.-министър: Реформата при социалните услуги ще подобри подкрепата за нуждаещи
Димитровград е пример при услугите за ранно детско развитие, категорична е зам.-министър Зорница Русинова
ВМЕСТО ВИЗИТНА КАРТИЧКА
Зорница Русинова е заместник-министър на труда и социалната политика, отговарящ за европейските фондове, международното сътрудничество, координацията по въпросите на Европейския съюз. От май 2016 г. до януари 2017 г. е министър на труда и социалната политика. Заемала е и ръководни длъжности в Министерството на държавната администрация и административната реформа.

По образование е магистър по международни икономически отношения от УНСС. Притежава магистърска степен по „Българска филология“ и „Английска филология“ от СУ „Св. Климент Охридски“.
Автор: www.DGPAZAR.eu
Публикувана на: 24 Април 2019 | 09:45
- Г-жо Русинова, в последните години Община Димитровград извървя сериозен път в създаването на мрежа на доставчици на различни социални услуги, на нейното укрепване и опит за гарантиране на устойчивост във времето. На каква допълнителна подкрепа може да се надява местната власт при по-нататъшното реализиране на тези добри практики?
- Бъдещите промени при предоставянето на социалните услуги са заложени в приетия от Народното събрание Закон за социалните услуги. С него уреждаме по нов начин обществените отношения, свързани с предоставянето, ползването, финансирането, качеството, контрола и мониторинга на социалните услуги. От една страна това е свързано с осигуряване на достъп до социална подкрепа и посрещане на потребностите и реализиране на правата на хората. Една от най-важните промени, заложени в закона, е дефинирането на социалните услуги. Те вече няма да се определят чрез конкретното място на предоставянето им, а са формулирани като дейности за подкрепа за превенция или преодоляване на социално изключване и подобряване на качеството на живот. Даваме възможност за профилиране на услуги по различни признаци, като цели, функции, потребители, специфични нужди, групи дейности, продължителност и начин на ползване, среда и организация. На доставчиците на социални услуги е гарантирано право сами да избират как да организират предоставянето и управлението на услугите – самостоятелно или като комплекс от различни социални услуги.
Със Закона за социалните услуги за първи път се създава възможност за ползване на общодостъпни социални услуги от всички лица, а не само от уязвими групи. Това ще са услуги за информиране, консултиране и развиване на умения, които ще се предоставят за срок до 2 месеца. Всички останали услуги ще бъдат специализирани и ще се предоставят при риск за живота, здравето, благосъстоянието или развитието на съответния човек. 
Услугите, които се финансират със средства от държавния бюджет, ще бъдат класифицирани в три основни групи - на общинско ниво, на областно ниво и услуги, които задоволяват потребностите на лица от цялата страна. 
Убедени сме, че заложената в Закона за социалните услуги реформа ще подобри предоставянето на социални услуги за всички хора, които имат нужда от такива.
 
- Изграждането на центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания безспорно допринесе изключително много за деинституционализацията на т.нар. „ничии деца“. При разкриването на Центъра в Димитровград младежите бяха по-малката част от настанените потребители. Към момента децата са три, а младежите - единадесет. Каква е визията на министерството за бъдещето на тези центрове?
- В момента на територията на община Димитровград функционират 5 социални услуги за деца и семейства. Не се планира разкриването на нови социални услуги за деца в Община Димитровград, тъй като градът е покрит с достатъчно услуги. 
Визията на Министерството на труда и социалната политика за бъдещето на Центровете за настаняване от семеен тип, а и на всички социални услуги в страната, е залегнала в приетия Закон за социалните услуги. С него въвеждаме планиране на национално ниво на социалните услуги, които се финансират със средства от държавния бюджет, чрез разработване на национална карта на социалните услуги. По този начин държавата поема ангажимент за създаване на пълна мрежа от социални услуги в цялата страна в дългосрочен план. Картата ще се разработва след анализ на потребностите и планиране на общинско и национално ниво. 
За първи път регламентирахме законодателно интегрираният подход и интегрираните междусекторни услуги, като правим разграничение между интегрирано предоставяне на подкрепа и интегрирани междусекторни услуги. Пример за интегрирани услуги са здравно-социалните услуги, които общините ще започнат да предоставят по процедурата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. 
Със Закона за социалните услуги се въвеждат промени по отношение на предварителния контрол на социалните услуги. Въвеждаме лицензиране за всички частни доставчици на социални услуги. В момента се лицензират само доставчиците на услуги за деца, а доставчиците на услуги за пълнолетни лица само се регистрират. С промените предварителният контрол на услугите ще бъде еднакъв. 
От голямо значение за общините и за частните доставчици на услуги е регламентираната в закона възможност за публично-частно партньорство. Това ще позволи частните доставчици да развиват собствени услуги без риск при бъдеща финансова подкрепа от общината или държавата да се променя собствеността на услуга. Дава се и възможност за съвместно предоставяне на социални услуги от страна на общините и частните доставчици. Въвежда се и нов режим на предоставяне на социални услуги от общината, която може да възлага на частен доставчик предоставянето на услуга, която не може да създаде.  
 
- Димитровград се оказва една от общините с най-много приемни семейства в страната. „Приемната грижа“ допринася много за това деца в риск да не попадат в институции, а да бъдат отглеждани в семейна среда. Предвижда ли се приемане на нови критерии за избор на професионалните приемни семейства, като, например, бъде включено и изискване за образователен ценз и възраст?
- Да, интересът към професионалните приемни семейства в община Димитровград е голям - към края на м. февруари 2019 г. те са 72. Общият брой на децата, настанени в приемни семейства, е 74. Проектът „Приеми ме 2015“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ стартира на 1 декември 2015 г. В МТСП се работи за промени в Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях с цел подобряване на услугата. 
 
- И един въпрос извън контекста на темата. По проекти, финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, в момента в много общини функционират Центрове за ранна интервенция на уврежданията (подобен действа и в Димитровград) и Общностни центрове. Какво ще е бъдещето им след приключване на проектите в края на настоящата година?
- По Проекта за социално включване, финансиран със заемни средства от Международната банка за възстановяване и развитие, Община Димитровград изпълни в периода 2011–2015 г. проект „Да за децата на Димитровград”. По този проект са разкрити услугите „Формиране и развитие на родителски умения“, „Семейно консултиране и подкрепа“, „Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията“, „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“, „Допълнителна подготовка за равен старт в училище“ и „Здравна консултация за деца“. До края на 2019 г. на разкритите по проекта услуги са подсигурени със средства от ОПРЧР. Предстои приемането на стандарти за 2020 г. за държавно делегирани дейности за тези реформирани услуги и те ще се поемат от бюджета. 
Много важен акцент върху успеха на услугите за ранно детско развитие е, че те са със свободен и формализиран достъп. 
Община Димитровград има голям опит в предоставянето на услуги за ранно детско развитие. Общината може да бъде успешен пример за останалите общини, в които тепърва предстои да се развиват услугите за ранно детско развитие.
 
- От 22 до 24 април в община Димитровград ще се проведат (интервюто е вземано преди седмица - бел.ред.) традиционните Дни на социалните услуги. Организира се дискусия на тема „Деинституционализацията на грижите за деца – мисията е възможна“, в която ще участвате и Вие. Възможна ли е мисията за децата от социалните услуги?
- В партньорство с Община Димитровград организираме дискусия на тема „Деинституционализацията на грижите за деца – мисията е възможна“, в която ще се включат представители на институциите, които имат отношение към социалните услуги за деца, и неправителствени организации. Очакваме да обсъдим не само добрите практики, но и трудностите, пред които са изправени всички участници в реформата – неправителствени организации, общини, социални работници. Според нас „Мисията е възможна“ за всички деца в България. През м. октомври 2018 г. стартирахме кампания под този надслов, с която искаме да променим негативните обществени нагласи към децата от услугите. Те трябва да усещат подкрепата на цялото общество, за да развият потенциала си като граждани. Децата не са различни. Всяко дете има талант, който може да бъде развит, независимо дали е отгледано в семейство или поради някакви причини се е наложило да живее в социална услуга. Надяваме се всички заедно – институции, местна власт, неправителствени организации, медии и обществото, да ги подкрепим, за да дадат най-доброто от себе си.
 
Бел.ред.: Снимки от гостуването на зам.-министър Русинова - 
във фотогалерията под материала!
 
Снимки © www.DGPAZAR.eu
Всички права запазени!
  • Няма публикувани коментари! Ако желаете може да напишете първия! Под редакторски контрол!
81gb
Въведете кода в полето
Форматиране на текстa
удебеляване
накланяне
подчертаване
Икони


Най-харесвани коментари
публикуван преди 5 дни от Тоя
За тоя няма нищо свято!!!
19 одобрен и 3 неодобрен
публикуван преди 5 дни от Големец от село
Като чета написаното от Немонев си представям колко умилителна ще е гледката, при която ...
17 одобрен и 2 неодобрен
публикуван преди 11 дни от Димитровградчанка
Бойко с този хубостник най-много да отвратиш твоите избиратели! Не го допускай в листите си!
12 одобрен и 3 неодобрен
Начало|Контакти|Добави линк|Eмисия
© 2008-2021 DGPAZAR.eu / "NewsMedia Group" ltd. Всички права запазени!
Съдържанието на новинарския портал www.dgpazar.eu, както и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права! Всички статии, репортажи, интервюта, журналистически коментари, анализи и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са авторски - собственост на www.dgpazar.eu, освен ако изрично е упоменато друго. Допуска се публикуване на текстови материали единствено след писмено съгласие на www.dgpazar.eu и управляващия медиата с добавяне на хиперлинк към първоизточника. Използването на графични и видео материали, публикувани в сайта, е категорично забранено! След предварително документиране на нарушението, www.dgpazar.eu запазва правото си без предупреждение да предявява съдебен иск към нарушителите съгласно действащия Закон за авторското право и сродните му права!
Created and design by Studio AvangardStil