Този сайт използва бисквитки за да подобри услугите и опита на потребителите. Ако решите да продължите разглеждането му автоматично приемате тяхното използване. Подробна информация
Вход|Регистрация|Контакти|Твоята новина|Следи новините във Facebook
“Всичко за COVID-19 и съвети на властите как да се предпазваме в новите условия”
прочети повече
Начало | Новини | Властразмер на шрифта:
3,5% бюджетен дефицит. Общината прецизира харчовете, търси финансиране отвън
На 29 937 658 лв. възлиза проектобюджета на Димитровград за 2013-а година по приходната и разходна части, съобщи снощи гл. финансист
ПАРАМЕТРИТЕ. КОЙ КОЛКО ПОЛУЧАВА?
На 29 937 658 лв. възлиза проектобюджетът на Община Димитровград за 2013-а година по приходната и разходна части. 13 829 837 от сумата ще бъде набавена под формата на субсидия от Републиканския бюджет, а 14 925 774 лв. - като приходи от местни дейности, поясни снощи финансист №1 на Общината Татяна Ванчева.

На 3 018 000 лв. се изчисляват очакваните данъчни приходи, 1 630 500 лв. са предвижданите постъпления от собственост, 8 151 000 лв. - от общински такси, а 120 000 лв. - от различни глоби, санкции и наказателни лихви. Същевременно 3 651 654 лв. ще се търсят от продажба на общинско имущество, а 360 000 лв. - от плащания по концесии.

Общо 2 915 410 лв. от общата финансова рамка са заделени за издръжка на Общинска администрация и органите на местно самоуправление в 26-те малки населени места. 150 000 лв. ще са харчовете за ОбС. Същевременно за „Отбрана и сигурност“ са вписани 1 782 349 лв. „Последната цифра може да изглежда твърде голяма, но финансирането на проекта за изграждане на главен водопровод от кварталите „Марийно“ до „Черноконево“, първи етап, се отчита в дейност „Бедствия и аварии“, поясни Татяна Ванчева по време на снощното изложение по параметрите на финансовата рамка за 2013-а година.

6 898 431 лв. са разчетените разходи за общинските училища, 4 080 228 лв. са те за детските градини и ясли, а за здравеопазване и социални дейности са калкулирани 2 316 552 лв. От градската управа предвиждат за ремонти и неотложни дейности по възстановяване на В и К мрежата други 85 000 лв. 600 000 лв. са за обезпечаване на уличното осветление, за ремонт на общинската пътна мрежа – 416 253 лв., за чистотата – 2 931 551 лв., за озеленяване – 961 000 лв., а 182 000 лв. - за дейностите по опазване на околната среда.

ОДТ „Апостол Карамитев“ ще вземе 180 000 лв., 120 000 лв. е сумата за Историческия музей, 150 000 лв. - за Градска библиотека, а 50 000 лв. са разчетени за поддръжка на почивната база на Общината в Доспат, ако идния месец ОбС одобри сумите. 624 000 лв. ще са годишните харчове за дейностите „Култура и вероизповедания“, за спортните бази и съоръжения са предвидени 602 649 лв., като в сумата са калкулирани и субсидиите за различните спортни клубове, подчерта главният финансист на Общината.

1 005 000 лв. са за ОП „Благоустрояване“, 25 000 лв. - за приюта за безстопанствени животни, 600 000 лв. е сумата за предприятието, стопанисващо пазарите, а 170 000 лв. - за обезпечаване дейностите на „Детски и младежки център“. Други 310 000 лв. администрацията на кмета предлага за финансиране на „Траурен и обреден дом“, а 145 000 лв. са заложени за действащите на територията на общината читалища.
Автор: www.DGPAZAR.eu
Публикувана на: 24 Януари 2013 | 10:13

Тежка и динамична от финансова гледна точка 2013-а година пророкува снощи кметът на Димитровград Иво Димов. За да илюстрира реалностите, намерили отражение в изготвения от администрацията му проектобюджет на общината, той посочи редуцираните в период на криза собствени приходи, както и не лекото бреме на дължими вноски по обслужване на вече теглени преди време кредити.

„Димитровград не е остров, останал встрани от общата световна икономическа ситуация“, коментира Димов по време на организираното снощи обществено обсъждане на приходната и разходна части на Бюджет 2013. Той похвали екипа общински специалисти, благодарение на чиято работа в месеците назад трудностите са придобили социално по-приемливи измерения. В тази връзка градоначалникът отчете и факта, че благодарение на съвместните усилия, Димитровград влезе в челната петица на отличените български общини по отношение стриктно спазваната финансова дисциплина. Това той припомни с допълнението, че за поредна администрацията му ще бъде особено прецизен в разходите. Както и по-рано, Димов декларира, че харчовете няма да надвишават размера на приходите. Не се предвижда и теглене на банкови заеми, освен за погасяване борча на общинската многопрофилна болница по скандално натрупаните над 600 000 лв. към печално известната фирма „Строй ГСТ“.

928 153 лв. неразплатени задължения приключва Общината 2012-а година. Това прави около 3,5% бюджетен дефицит, който влизаше в прогнозните разчети още при съставяне на миналогодишната финансова рамка. 300 000 лв. от сумата Общината дължи към различни контрагенти на детските градини и ясли. За кмета този дисбаланс е в рамките на допустимите граници и, за да онагледи ситуацията, даде за пример населени места, отдавна надхвърлили десетте процента в недостиг.

Пред присъстващите в зала „Гроссето“, сред които и мнозина общински съветници и председателят на ОбС Стефан Димитров, кметът апелира да се прецизират желанията за бъдещи харчове.

„Като кмет на община желанието ми е да се правят повече и по-нови неща, да се строи. Но, сами разбирате, със собствени средства това няма как да стане“, откровеничи кметът. Затова и вниманието на администрацията, по думите му, ще е приоритетно насочено към разработване и печелене на европроекти.

Заявка за привлечено външно финансиране градоначалникът направи и с разбирането, че от идната, 2014-а година Димитровград попада в привилегировано положение спрямо редица големи общини с разкриване на възможност за достъп до свеж финансов ресурс  размер на колосалните за нашите мащаби 1,8 млрд. евро. Средствата ще се усвояват в период от шест години като част от новата Оперативна програма “Регионално развитие”.

„Важно е да изкристализираме идеите си и започнем по малко да работим и в тази насока, за да сме догодина сред общините с готови и печеливши проекти“, обърна внимание Димов на разкриващите се по линия на ЕС нови възможности.

Кметът изрази надежда, че с Бюджет 2013 ще се намери необходимия баланс между възможности и потребности. Като приоритети той посочи обслужването на общинския дълг, ритмичните плащания на заплати в различните общински звена, както и обезпечаване функционирането на здравните и социални дейности.

Бел.ред.: Част от думите на кмета Иво Димов по време на снощното обществено обсъждане може да чуете от интегрирания в началото на материала медиа-плейър

Снимки © www.DGPAZAR.eu
Всички права запазени!

 

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ  НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД, 2013 ГОДИНА

ФУНКЦИИ

И  РАЗПОРЕДИТЕЛИ

Държавна дейност

Местна дейност

Дофинан-сиране

Всичко разходи

Общинска администрация

1 554 730

1 090 000

270 680

2 915 410

Oбщински съвет

 

150 000

 

150 000

Отбрана и сигурност

1 552 349

230 000

 

1 782 349

Образование - Училища

6 602 986

162 712

132 733

6 898 431

Образование - ЦДГ и ОДЗ

2 462 915

1 300 000

317 313

4 080 228

Здравеопазване и Социални дейности

1 377 081

670 450

269 021

2 316 552

ВиК

 

85 000

 

85 000

Улично осветление

 

600 000

 

600 000

Бани и перални-ново общ. предприятие

 

22 300

 

22 300

Ремонт пътна мрежа в града

 

416 253

 

416 253

Чистота

 

2 931 551

 

2 931 551

Озеленяване

 

961 000

 

961 000

Други дейности по ООС

 

182 000

 

182 000

Театър "Апостол Карамитев"

 

180 000

 

180 000

Исторически музей

 

120 000

 

120 000

Градска библиотека

 

150 000

 

150 000

Почивно дело

 

50 300

 

50 300

Култура и вероизповедания

279 060

200 000

145 000

624 060

Ремонт на извънградска пътна мрежа

 

447 900

 

447 900

Програми по временна заетост

 

55 800

 

55 800

Други дейности по икономиката 

 

1 025 180

 

1 025 180

Спортни бази и съоражения и спорт за всички

 

555 349

47 300

602 649

ОП "БЛАГОУСТРОЯВАНЕ"

 

1 004 998

 

1 004 998

Зоопарк към ОП "БЛАГОУСТРОЯВАНЕ"

 

30 000

 

30 000

Киноложки център към ОП "Благоустрояване"

 

15 000

 

15 000

Приют безстопанствени животни към ОП "БЛАГОУСТРОЯВАНЕ"

 

25 000

 

25 000

Общежития към ОП "БЛАГОУСТРОЯВАНЕ"

 

11 000

 

11 000

ОП "СПИОПТ"

 

600 000

 

600 000

ОП "ДМЦ"

716

170 000

 

170 716

ОП "ОКДПО"

 

331 000

 

331 000

ОП "ТРАУРЕН ОБРЕДЕН ДОМ"

 

310 000

 

310 000

ТГС Проект "Димитровград за ДОСТЪП"

 

315 260

 

315 260

ТГС Проект Атриум

 

7 721

 

7 721

Резерв за непредвидени разходи

 

300 000

 

300 000

Лихвени плащания

 

220 000

 

220 000

СУМА НА РАЗХОДА

13 829837

14 925774

1 182 047

29937 658

 

aпубликувано на:07 03 2013, 16:19
#8
Има меко казано надвишени разходи. 600 000 хил за Спиопт - дружество с основна дейност събиране на наеми. При повечето дейности може да се актуализират разходите. При саниране и ремонт е естествено да паднат разходите за поддръжка на детски градини и училища. За текущ ремонт на пътища също. от тези 15 млн разходи на общината поне 10% или 1,5 могат да се спестят. Предлагам актуализация на бюджета с намаление на разходите с 1,50 и намаление на такса смет с 50%. Мисля е най-добрата антикризисна мярка., която може да се вземе като решение.
VIPпубликувано на:28 01 2013, 22:13
#7
"ОБЩИНАТА ПРЕЦИЗИРА ХАРЧОВЕТЕ",а ще плаща БОРЧОВЕТЕ на МБАЛ-Димитровград! Г-н Кмете, БСП диктуват за управлението на болницата-наложиха пак Наков!Прогониха добри лекари, закриха се някои отделения,а се поддържат други ИЗКУСТВЕНО-ОЧНО отделение например!Нищо не се промени!
Р.Аргиров към Kikoпубликувано на:25 01 2013, 10:24
#6
Kiko, не е това което предполагаш (1 005 000 лв. са за ОП „Благоустрояване“ Пак Стефчо ще лапа) - това е много малко! Към Стефчо и Мама отиват директно следните параграфи: 1.Чистота-2 931 551лв.; и 2.Озеленяване-961 000лв. - това вече е нещо!
Janchev към Kikoпубликувано на:25 01 2013, 10:11
#5
Kiko, ела да видиш и плочките на ул."Хр.Смирненски" (около 6-те панелни блока на бул."Раковски") дето ги сменя Стефчо последната година, а Кънчо от "Екогласност" ги реди за първи път в живота си - носещата им повърхност се изрони още миналата зима, а сега са отврътителни!
Kikoпубликувано на:25 01 2013, 01:02
#4
1 005 000 лв. са за ОП „Благоустрояване“ Пак Стефчо ще лапа.Плочките по Ив.Вазов дето ги сменя миналата година,вече се изтриха.Догодина пак ще трябва да се сменят.
Справедливпубликувано на:24 01 2013, 18:50
#3
НАЛИВАНЕ НА ПАРИ В ЗАТЪНАЛАТА МБАЛ-ДИМИТРОВГРАД БЕЗ НИКАКВА ОЗДРАВИТЕЛНА ПРОГРАМА Е ГОЛЯМА ГРЕШКА! ЗАЩО ДА ПЛАЩА ЦЕЛИЯТ ГРАД ? ВИЖДА СЕ, ЧЕ СОБСТВЕНИТЕ ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ СА РЕДУЦИРАНИ-РИСКУВА СЕ МНОГО С ТОЗИ "ЗАВЪРТЯН КРЕДИТ"!ДАНО НЕ ЗАТЪНЕ ОБЩИНАТА ПОКРАЙ ТОВА!
Златко Костадиновпубликувано на:24 01 2013, 18:50
#2
Чудя се кога т.нар. специалисти в тази община ще преустановят да слагат знак на равенство между неразплатени задължения и бюджетен дефицит. Такъв не съществува докато не се предложи и утвърди неговото финансиране. И докога разплащанията ще са без ясна последователност кой след кого или на принципа, на който показва че ни уважава по-напред. Накрая излиза доста скъпо понякога. Златко Костадинов
теткопубликувано на:24 01 2013, 14:23
#1
повишават рамката на бюджета за да могат да вземат кредит и да го дадат на такавов, но за да сме отново първенци на сиди дянч трябва да надуем цифрите. болницата си отива и всеки които даде заем на фалиращо дружество , без какъвто и да е шанс да се върне този заем при жителите на общината е клиент на прокуратурата.
  • ПРЕДИШНА
  • 1
  • СЛЕДВАЩА
7fst
Въведете кода в полето
Форматиране на текстa
удебеляване
накланяне
подчертаване
Икони


Най-харесвани коментари
Начало|Контакти|Добави линк|Eмисия
© 2008-2020 DGPAZAR.eu / "NewsMedia Group" ltd. Всички права запазени!
Съдържанието на новинарския портал www.dgpazar.eu, както и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права! Всички статии, репортажи, интервюта, журналистически коментари, анализи и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са авторски - собственост на www.dgpazar.eu, освен ако изрично е упоменато друго. Допуска се публикуване на текстови материали единствено след писмено съгласие на www.dgpazar.eu и управляващия медиата с добавяне на хиперлинк към първоизточника. Използването на графични и видео материали, публикувани в сайта, е категорично забранено! След предварително документиране на нарушението, www.dgpazar.eu запазва правото си без предупреждение да предявява съдебен иск към нарушителите съгласно действащия Закон за авторското право и сродните му права!
Created and design by Studio AvangardStil